İSG, ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKAMIZ

EVASİS’ in vizyonu doğrultusunda, GSM ve FİBER alt yapı sektöründe öncelikli olarak önem verdiğimiz İş Güvenliği konusunda, çalışanlarımızı eğitip gözeterek aynı zamanda çalışanlarımızın çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olarak hareket etmesine özel önem göstererek müşteri memnuniyetini daima artıracak bir hizmet anlayışını sürdürebilmek için bağlı kalacağımız ilkelerimiz;

 

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002 ve OHSAS 18001 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme, zamanında teslimat ve sürekli müşteri memnuniyeti,
 • Kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması
 • İlgili standartlar ve mevzuat çerçevesinde bilgi sistemlerinin güvenliği
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek,
 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü standartlara uymak
 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek, İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek
 • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak
 • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak
 • Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek,